THEO DÕI DỊCH VỤ WEB, SERVER, VPS, GAME ... 24/7

Giải pháp theo dõi dịch vụ trực tuyến.

   Theo dõi dịch vụ 24/7: Ping, Web, Check SSL valid time

   Nhận cảnh báo ngay khi dịch vụ bạn gặp sự cố

   Đặt số lần cảnh báo, tạm dừng cảnh báo một khoảng thời gian, giới hạn thời gian nhận cảnh báo

   Cảnh báo qua Telegram (App Mobile, PC) , Email

   Cấu hình dễ dàng, chỉ 05 phút

   Không giới số lượng thiết bị theo dõi

Trải nghiệm ngay

HƯỚNG DẪN TẠO MONITOR , BOT TELEGRAM

Liên hệ qua Chat Box Facebook bên dưới nếu bạn cần Hỗ trợ
Hoặc Telegram https://t.me/galaxycloud_vn